Επιλογή Σελίδας

Πατρότητα

Ο προσδιορισμός του πατρικού ρόλου αντιδιαστέλλεται από αυτόν της μητέρας γιατί η πατρότητα είναι εκμαθημένη συμπεριφορά ενώ αντίθετα η μητρότητα είναι γενετικά υπαγορευμένη. (περισσότερα…)