Επιλογή Σελίδας
40ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΠΟ ΚΟΡΙΝΘΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΜΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ, ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΟΣ, ΜΕ ΑΓΑΠΗ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΚΥΡΙΑ ΩΣ 40 ΕΤΩΝ, ΕΜΦΑΝΙΣΙΜΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗ ΑΘΗΝΑ Η ΚΟΡΙΝΘΟ.  ΚΩΔ. :  9007754